برچسب: کیارنگ علایی

0

عکاسی به دلیل استعدادش در بازنمایی جزییات، کیفیتی روشنگرانه دارد

کیارنگ علایی در کارگاه خود به موضوع گزاره نویسی در عکاسی پرداخت و جنبه های تاریخی و کارکردهای مختلف آن را در عکس های معاصر بررسی کرد. این کارگاه ظهر روز یک شنبه، ۲۸...