نگاه انتقادی در عکاسیبخش نگاه شخصی ششمین روز همایش ۱۰ روز با عکاسان با حضور سارا ساسانی، مریم کاظمزاده و علی قلمسیاه برگزار شد.

سارا ساسانی پیش از نمایش عکسهایش گفت: پس از دوران کار خبری به نمایش ایدهها فکر کردم.

ساسانی چند عکس رااز سلفپرترههای دختری که در شب عروسیاش به علت درگیری با بیماری سرطان موهایش را از دست داده بود، نمایش داد و پس از آن عکسهایی با عنوان”سبک زندگی زنان ایران”را به نمایش گذاشت.

ساسانی در ادامه آثاری را با عنوان” بسیار دیر دیده شدهایم” به نمایش گذاشت؛ مجموعه ای که در آنها مشکلات و محدودیت های حوزه ورزش بانوان به چشم می خورد.

ساسانی وجود نظمبصری وسواسگونه در عکسهایش را عاملی برای ایجاد فرمهای موجود در آن خواند و بعد مجموعهی “رمز گشایی” را دربارهی مجسمهسازی نمایش داد.

ساسانی به لزوم نگاه انتقادی تاکید کرد و گفت: تلاش من بر این بود تا آن چیزی را که دور واطراف ما وجود دارد و کمتر دیده میشود به تصویر بکشم و عکاسی خبری موجب شد تا با فضاهایی که من را به آن جا کشانده بود، بسیاری از ایدههایم شکل بگیرد.

اشتیاق جوانان به عکس جنگ

در  ادامه بخش نگاه شخصی، مریم کاظمزاده خاطرههایی از عکاسی در روزهای جنگ گفت و در ادامه عکسهایی از سرپل ذهاب، تصاویری از شهید نجمی در حال رساندن آب به افراد منطقه، بازگشت از خط مقدم و …. نمایش داده شد.

در بخش دیگر عکسهایی از انفجار یک موشک در منطقهی سرپل ذهاب و کودکانی که جان باخته بودند نمایش داده شد. همچنین عکسی که به گفته کاظمزاده در آن ۹ تضاد مانند مدرنیته، زن، مرد، پیر، جوان و … با نظارت طبیعت اتفاق افتاده بود، به نمایش درآمد.

عکسهای بیمارستان  صحرایی که در آنها کارکنان، مجروحان و شهدا  به چشم میخوردند و تصاویری از سه شهر بانه، مریوان و مهاباد نمایش داده شد.

کاظمزاده در ادامه  با اشاره به نمایشگاه عکسهایش در چهارمین همایش ۱۰ روز با عکاسان در خانه هنرمندان گفت: فکر می کردم که نسل جدید سلیقه خودش را دارد و مشتاق نبودم که این عکسها به نمایش درآیند، معتقد بودم برای دیدهشدن این عکسها دیر شده ولی از روز سوم دیدم که نگاه مردم به جنس عکسها متفاوت است.

وی ادامه داد: میدانستم که اینها اسناد تاریخی کشور ما هستند اما اشتیاق جوانان و حضور عکاسان مرا به گذشته متصل کرد.

کاظمزاده  در پایان یادآور شد: ایثار و از خودگذشتگی را که در جنگ بود هیچ جا ندیدم و تلاش من این بود تا علاوه بر ویرانی که درونمایه جنگ است، نرمشها را نیز به تصویر بکشم.

آینده نگری هوشمند موجب شکل گیری عکاسی شده است

علی قلمسیاه؛ عکاس پیشکسوت در بخش سوم نگاه شخصی ششمین روز همایش گفت: عکاسی از یک درهم تنیدگی شگفتآوری که نشات گرفته  از توان، فرهنگ و علم بشر است تشکیل شده و در واقع یک آیندهنگری هوشمند موجب شکلگیری آن شده است.

قلمسیاه عکاسی را عنصری خواند که با حضور در زوایای گوناگون زندگی موجب شناسنامه شدن بشر شده و حتی در حوزهی علم نیز تاثیرات اساسی بسیاری داشته است.

قلمسیاه علاوه عکاسی را ترکیبی از میزان شات (که اشراف ماهرانه در بکارگیری دوربین برای ورود به صحنههای موردعلاقه است) و میزانسن خواند.

این عکاس پیشکسوت در ادامه گفت: ما باید عکاسی را تعریف کنیم تا زیر اسم ژانرها و سبکهای مختلف باقی نمانیم و خودمان پیشرو باشیم.

قلمسیاه در ادامه عکسهایش از کشمیر هند را نمایش داد و بعد با اشاره به ورودش به عکاسی ورزشی گفت: عکاسی ورزش را با دو نگاهی که در آن وجود دارد میتوان تعریف کرد. اکشن اسپرت یکی از حوزههای ورزش است که همهی ویژگیهای آن تعریف شده است و در این حوزه عکس باید هم جذاب باشدو هم خبری بودن را برساند. در کنار این حوزه بخش دیگری که به خصیصهی ورزشی میپردازد وجود دارد که در آن ورزش را جور دیگر میبینیم، به عنوان مثال، ترکیب انسان با زمین، خطوط زمین و …. را مد نظر قرار میدهیم؛ به این طریق میتوان نگاه جامعهشناسی، داستانپردازی، مردمشناسی، آسیبشناسی  و ….را در عکاسی ورزشی جای داد.

قلمسیاه با نمایش عکسی از مسابقات آفرود به نگاه انتقادی که در آسیب به طبیعت در این ورزش وجود دارد، اشاره کرد.

قلمسیاه با اشاره به انتزاع عکسهایی از طبیعت را نمایش داد و در بخش پایانی هم با نمایش مجموعهی”قابلمه” بر شناخت مهارتها در نورپردازی، متریال، چیدمان و عناصری چون فضا در عکاسی اشاره کرد.

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.