آغازی برای آینده‫ای روشن‬‬ / مسعود زنده‌‫روح کرمانی‬‬

zenderooh9999

ده روز با هم.
ده روز در کنار هم، یک دل و یک صدا با اندیشه های گوناگون و ایده های متفاوت.
آنچه زیبا بود همین بود، با هم و در کنار هم.
ده روز، چند ده نفر، چند ده ساعت تلاش کردند که شما ببینید، بشنوید، بحث کنید، بیاموزید و یا آموزش دهید.
این چند ده نفر از خودمان بودند از جنس خودمان، برای خودمان.
در آغاز گفتم که حسنت به اتفاق ملاحت می‫توان جهان گرفت.‬‬
و الان می‫گویم و باز می‫گویم که آری، آری، آری‬‬‬‬
اگر کمی از من‫هایمان فاصله بگیریم.‬‬
کمی از فرد بودنمان فاصله بگیریم.
و اگر کمی زوج فکر کنیم.
زوج عمل کنیم.
و به زوج بودن اعتقاد پیدا کنیم همه این جهان از آن ماست.
مایی که تجربه سه دهه من بودن را یدک می‫کشیم.‬‬
مایی که از این من بودن فقط لبخند نمی‫شود را زده‫ایم.‬‬‬‬
بیاییم و با هم بودن را تجربه کنیم.
ما یک جامعه هستیم و می‫خواهیم که باشیم.‬‬
بدور از هر شعار و به دور از هر ………
لطفا کمی فکر کنید.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.