بایگانی‌ ماهانه: نوامبر 2016

0

مدیران کمیته‌های «۱۰ روز با عکاسان» معرفی شدند

مدیران کمیته‌ها و بخش‌های پنجمین دوره «۱۰ روز با عکاسان» معرفی شدند. به گزارش روابط عمومی پنجمین دوره ۱۰ روز با عکاسان، سید عباس میرهاشمی – دبیر این دوره – در احکامی محمد مهدی...