عکسها در هر موقعیتی رنگبندی متفاوت دارد

نشست “مدیریت رنگ” با حضور محمدامین کجوری در هشتمین روز همایش ۱۰ روز با عکاسان برگزار شد.

محمدامین کجوری در این باره گفت: مهم این است بدانیم چگونه می خواهیم عکس را ارائه دهیم و براساس آن رنگب ندی کنیم. عکس ها در هر موقعیتی رنگبندی متفاوت دارند. آن چیزی که در مانیتور، عکس، چاپ به صورت جداگانه دیده می شود با هم متفاوت است.

کجوری درباره “دامنه پویایی” گفت: دامنه پویایی محدودهای است که تمام مقادیر مختلف روشنایی از سیاه مطلق تا سفید مطلق را در یک تصویر دربر می گیرد.

در ادامه این نشست درباره دامنه دینامیک دوربینهای مختلف صحبت و عکسهایی در این زمینه ارائه شد.

کجوری تاکید کرد: حساسیت شامل حساسیت اصلی دوربین و حساسیت میانی است. همچنین مدیریت رنگ در سه مرحله ثبت تصویر و ویرایش صورت می گیرد. نقطه شروع این است که ما مانیتور خوب داشته باشیم تا مرجع باشد و بتواند رنگ ها را درست نشان دهد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.