برچسب: کامیار کوشان

0

حیف از تمام شدن / کامیار کوشان

ده روز را با تمامی خوبی‌ها و بدی‌ها پشت سر گذاشتیم اما چه حیف که تمام شد با انسان‌هایی آشنا بودم و شدم که خالصانه با تمامی موقعیت‌ها و اعتبارات شخصیتی که برای خود...