برچسب: علیرضا زرین دست

0

زرین دست:عکاسی فیلم، یک‌جور سفیر است

فیلمبردار باسابقه ایرانی که در نشست سومین برنامه «ده روز با عکاسان» حضور پیدا کرد، به تغییر نقش عکاسی سینما از گذشته تا دوران معاصر اشاره کرد و گفت که عکاسی فیلم، امروزه سفیر...