پنجمین همایش ۱۰ روز با عکاسان آغاز شد


رونمایی از کتاب عکاس فرانسوی

افتتاحیه پنجمین همایش ۱۰ روز با عکاسان با حضور عکاسان و انجمنهای عکاسی، قدردانی از انجمنهای تخصصی عکاسی و رونمایی کتاب “روزهای انقلاب”عصر جمعه ۱۹ آذرماه در تالار شهناز خانهی هنرمندان ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پنجمین همایش ۱۰ روز با عکاسان، سید عباس میرهاشمی؛ دبیر پنجمین همایش ۱۰ روز با عکاسان با اهدای گل از انجمنهای عکاسان سینمای ایران، عکاسان خانهی تئاتر، عکاسان تبلیغاتی، صنعتی ایران، عکاسی میراث فرهنگی به عنوان میزبان همایش و انجمن عکاسان نگاه و خانهی عکاسان ایران به عنوان میهمانان این دورهی همایش قدردانی کرد.

در ادامه همایش با حضور جواد جباری؛ مدیرعامل بنیاد روایت، سید عباس میرهاشمی و میشل ستبون از کتاب “روزهای انقلاب”، عکسهای ستبون از وقایع انقلاب اسلامی ایران رونمایی شد و لوح و هدیهای از سوی انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس به ستبون اهدا شد.

مجید رجبیمعمار؛ مدیرعامل خانهی هنرمندان ایران گفت: خانهی هنرمندان ایران با افتخار میزبان عکاسان است و ظرفیت این خانه در خدمت جامعهی عکاسی است. انجمن عکاسان ایران چند سال است که تشکیل شده و امروز یکی از فعالترین انجمنهای هنری است که عکاسان پیشکسوت و جوان از سراسر کشور در این انجمن عضو هستند و انجمنهای تخصصی عکاسی نیز با این انجمن همکاری دارند.

رجبیمعمار در ادامه گفت: ۱۰ روز با عکاسان علاوه بر نمایشگاه، نشستها و کارگاههایی را برگزار میکند و امسال که شعار “عکاسی امروز، فرصتهای جدید” انتخاب شده است. امروز هیچ هنرصنعتی مانند عکاسی نیست که همهی مردم با آن ارتباط داشته باشند و در حالحاضر میلیاردی عکس گرفته میشود. با توجه به فرصتهای جدید عکاسی، مخاطراتی هم ممکن است در شبکههای مجازی داشته باشد که انجمنها میتوانند در فضای مجازی بهتر عکس گرفتن را آموزش دهند.

مسعود زندهروح کرمانی؛ رییس هیات مدیرهی انجمن عکاسان ایران با گرامیداشت یاد سیدمحمود موسوی، اصغر بیچاره، علیقلی ضیایی و فرامرز قهرمانیفر گفت: امروز هفت انجمن تخصصی عکاسی مفتخر است که میزبان شماست.

زندهروح در ادامه با اشاره به فعالیت انجمن عکاسان ایران گفت: انجمن عکاسان ایران در سال جاری تمام تلاش خود را برای الگوسازی و آیندهنگری از طریق ساختارسازی کمیتهی همایشها و جشنوارههای خود بود و با جلسات متعدد و برنامهریزی مدون، برنامهای را در دست تدوین دارد بتواند در آن اهداف ۱۲ گانهی خود و سایر انجمنهای تخصصی را پیشبینی و برنامههایی مانند ۱۰ روز با عکاسان را برنامهریزی کند. ۱۰ روز با عکاسان یکی از برنامههای انجمن است و امیدواریم در سال آینده، سایر برنامههای خود  را برای بسترسازی کمک و مساعدت جدیتر کلیهی انجمنها و تشکلهای عکاسی کشور ایجاد کند.

رییس هیات مدیرهی انجمن عکاسان ایران افزود: امروز سعی ما بر این بوده که با تمام توان خود درخواست تشکلهای دیگر را به منصهی ظهور گذاریم که بخشی از این برنامهها پنجمین دورهی ۱۰ روز با عکاسان به اجرا درمیآید. نگاه انجمن عکاسان ایران دعوت از تمامی خانوادهی عکاسی ایران است و علاقهمند به همراهی و همکاری تشکلها و انجمنهای عکاسی سراسر کشور است.

زندهروح در ادامه گفت: انجمن عکاسان ایران با تبیین برنامههایی را که به شناخت مقتضی از نیازهای علمی و عملی جامعه منجر میشود، در کمیتهی راهبردی در دستور کار خود قرار داده و از همکاری و همراهی مراکز علمی از جمله دانشگاهها و موسسات علمی، آموزشی صبرای غنای بیشتر برنامه های خود کمک می گیرد. امروز ما مفتخریم که به دنبال بالا بردن کیفیت برنامهها و ارجحیت به اندیشهی عکاسی باشیم و از کمیت پرهیز کنیم. ما به دنبال تمرکززدایی هستیم و امیدواریم که سایر گروهها و تشکلهای خارج از تهران دست یاری این گروه پرتوان را بفشارند و گسترهی فعالیت خود را با هم در سراسر کشور پهناور افزایش دهیم.

زندهروح در پایان گفت: ۱۰ روز با عکاسان ایران در همهی جوانب خود مستقل است و همواره به دنبال غنای محتوایی و اجرایی شایستهی هنرمندان عکاس و اقتصاد غیروابسته به بودجههای فرهنگی و هنرمحور است. باشد که در این امر موفق باشیم.

در ادامه متن سید عباس میرهاشمی؛ دبیر پنجمین همایش ۱۰ روز با عکاسان به دلیل گرفتگی صدای میرهاشمی توسط محمدمهدی رحیمیان؛ مدیر شورای علمی همایش خواند شد.

میرهاشمی در این متن نوشته است: در شامگاه ۱۹ اذرماه ۱۳۹۵ و در محضر مدعوین و میهمانان محترم، عکاسان پیشگام، استادان دانشگاه، عکاسان برجسته‌ی ایرانی و بین المللی و دانشجویان و علاقه مندان عکاسی، و در آستانه‌ی گشایش پنجمین دوره ۱۰ روز با عکاسان و در تداوم دوره های پیشین، با رویکرد “عکاسی، فرهنگ، جامعه” هستیم.

رویکردی که بیانگر ارتباط منسجم “کنش های اجتماعی” در بستر “مطالعات و تعاملات فرهنگی” و “عمل عکاسانه” است.

در ادامهی این متن آمده است: عکاسی امروز در فرازی قرار دارد که پیش از این تجربه نکرده است. گسترش و ژرفای فناوری، عکاسان و عکاسی را به ورطه ای کشانده است که تمامی ساز و کارهای پیشین را دستخوش تغییراتی تامل برانگیز کرده است.

شتاب همه جانبه و رو به افزایش فناوریِ تولید، ویرایش، عرضه و اشتراک گذاری عکس و تصویر، آدمی را با انبوهِ غیر قابل شمارشی از تصویر در جهان مواجه کرده است. با در نظر گرفتن فرصت ها و تهدیدهایی که از هر سو ما را فرا گرفته اند، این امر شورای برگزاری را بر آن داشت تا با هدفِ بررسی و پیمایش این پدیده، نگاه به عکاسی در این دوره را با عبارت: عکاسی امروز، فرصتهای جدید،

پیوند زده و عکاسان و پژوهش گران را به حضور در این رویداد، فرا خواند.

 

دبیر همایش در ادامهی متن نوشته است: طی چهار دوره گذشته و علی رغم وجود زمینه های کاری، حرفه ای و صنفیِ متفاوت، به تدریج این تشکل ها در کنار یکدیگر قرار گرفتند و فارغ از تفاوت های موجود به پشتیبانی از یکدیگر، هم دل و همسو با اهداف و چشم انداز عکاسی در ایران، به شایستگی، آثار و تفکرات خود را در معرض نمایش و نقد قرار دادند.

انجمن عکاسان ایران در تلاش برای محقق کردن اهداف اساسنامه و تشکیل کارگروه ها و کمیته های پیش بینی شده، نسبت به تنظیم شیوه نامه هایی برای ایجاد ساختاری مناسب و متناسب با نیازهای روزِ اعضای انجمن و تعاملات پیش روی با سایر تشکل ها و انجمن های عکاسی اقدام نموده است.

در دستور کار سال ۹۵ علاوه بر گسترش فعالیت کمیته های اعضاء و عضوگیری، رفاهی و سایر فعالیت های ساختاری، پرداختن به کمیته‌ی همایش ها و جشنواره های عکاسی در اولویت قرار گرفت.

در طی ماه های گذشته با تشکیل کارگروهی تخصصی، نسبت به تحلیل ساختار برگزاری همایش های مختلف با اهداف و کاربردهای متنوع و تدوین شیوه نامه مورد نیاز اقدام کردیم که امید داریم شاهد اجرایی شدن آن در دوره های آتی۱۰ روز با عکاسان باشیم.

تلاش داریم با حفظ یکپارچگی دستاوردهای دوران پیشین، نسبت به تغییر، تحول، گسترش و عمق بخشی این همایش اقدام نماییم.

میرهاشمی در این متن آورده است: در پی این گسترش علاوه بر برنامه‌های اصلی که شامل: برگزاری نشست‌ها و سخنرانی‌های تخصصی طی ۱۰ روز و همچنین ارائه آثار عکاسی توسط انجمن‌های تخصصی در گالری‌های خانه هنرمندان ایران سعی شده تا با اضافه نمودن بخش ویژه، فضایی برای نگاه نو و خلاقانه و همچنین بهره‌مندی بیشتر از فضای مجازی فراهم گردد.

طراحی بخش جنبی نیز باعث گردیده تا فضاهای نمایشگاهی فراتر از گالری خانه هنرمندان برود. در این بخش موزه امام علی، عکسخانه شهر، گالری‌‌های ارسباران و گالری مریم به ترتیب آثار و مراسم نکوداشت ۱۰ تن از پیشگامان عکاسی، عکس‌ها، کتب و دوربین‌های قدیمی، آثار اعضاء انجمن عکاسان استان اراک، گزیده ای از آثار دوره های پیشین و آثار دانشجویان عکاسی دانشکده خبر را میزبانی خواهند نمود.

هر چند همایش ده روز با عکاسان در بخش نمایشگاهی در پی پشتیبانی از مجموعه عکس های “ایده” محور و پروژه های عکاسی است، اما امروزه بر همه گان ثابت شده است که طراحی، اجراء و برگزاری ۱۰ روز با عکاسان خود به پروژه ای عظیم مبدل شده است.

دبیر همایش با قدردانی از هکاری مراکز و مجموعههای مشارکتکننده نوشته است: تحقق این امر میسر نبود، مگر به همراهی و همگامی این عزیزان:خانه هنرمندان و مهربانی هایشان، معاونت فرهنگی و هنری و معاونت زیبا سازی شهرداری تهران، شهرداری منطقه ۱۲ و تشکر می‌کنیم از همه آن‌هایی که بودند و همه آن‌هایی که جایشان خالی بود. در انتها سپاسگزار  تمامی عزیزانی هستیم که در طی هفته ها و روزهای گذشته با تلاش شبانه روزی شان در ایده پردازی، طراحی و اجرای همه بخش های همایش، ما را صمیمانه و صبورانه و بدون توقع مانند دوره های پیشین یاری کردند. امیدوارم در این دوره که بیش از ده روز تداوم خواهد داشت، مشتاقان عکس و مباحث عکاسی از فضاهای ایجاد شده در این دوره بهره مند شوند تا خستگی بر تن ها و دل ها نماند و با صفای دل و یاری خداوند به سوی آینده‌ای روشن گام برداریم.

 

محسن راستانی؛ عکاس نیز در این مراسم گفت: یکی از کارآمدیهای عکس، آگاهی بخشی است و عکاسان تجربههای زیستی خود را به اشتراک میگذارند. نفوذی که امروز عکسها در زندگی ما دارند دیگر رقبا ندارند و عکسها امروز یک مفهوم هستند که از ناحیهی یک متن خواندنی به زندگی ما وارد شدند و عکاسی به ما امکان مشارکت اجتماعی میدهد. بخش مهمی از واقعیت جامعه پنهان و مبهم است و عکاسان میخواهند واقعیت را نشان دهند، روح عکاسان روح پرسشگری است و اگر امروز عکاسان تاثیر لازم را ندارند به دلیل این است که سازمان مولف عکاسی نداریم.

راستانی افزود: تولید عکس فقط توسط عکاس انجام نمیشود، بلکه در ارتباط با جامعه و فرهنگ عکس تولید می شود.خوشحالم که امروز کتاب عکس میشل ستبون منتشر شده است و وقتی این عکسها را می بینم، فکر میکنم تاریخ از خود رویداد مهمتر است چون با گذشت زمان احساسات فروکش میکند و منطقیتر به رویدادها نگاه می شود و امروز چنانکه از افتخارات خود در جنگ حرف میزنیم می توانیم از خطاهایمان هم حرف بزنیم.

میشل ستبون؛ عکاس فرانسوی در این مراسم با قدردانی از انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس برا انتشار کتاب “روزهای انقلاب” گفت: برای من افتخار است که این کتاب بعد از فرایند طولانی منتشر شد. ایران بویژه کسانی که در زمان انقلاب اسلامی به من کمک کردند همیشه برایم ویژه بودهاند. این عکسها سال ۱۹۷۹ در فرانسه منتشر شد و حالا در ایران نیز منتشر شده است.

ستبون افزود: این عکسها تاریخ مردم ایران است و برای درک امروز و آینده باید با گذشته آشنا بود. این کتاب دینی به ایران است برای چیزهایی که از ایران گرفتم و خوشحالم که امروز عکاسی در ایران پیشرفت کرده است.

در این مرایم که اجرای آن را افشین شاهرودی بر عهده داشت، مجید ملانوروزی؛ مدیرکل هنرهای تجسمی نیز حضور داشت و پخش فیلمی از روند پنجمین همایش ۱۰ روز با عکاسان و فیلمی از روند انتشار کتاب “روزهای انقلاب” میشل ستبون پخش شد.

پس از مراسم افتتاحیه عکاسان و حاضران از نمایشگاه این همایش در گالریهای خانهی هنرمندان ایران دیدن کردند.

پنجمین همایش ۱۰ روز با عکاسان تا ۲۸ آذرماه جاری در خانهی هنرمندان ایران ادامه دارد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.