دسته: گزارش تصویری

0

باید گفتگو میان انسان‌شناسان و عکاسان شروع شود

ناصر فکوهی اظهار امیدواری کرد که با ارتباط میان انسان شناسان و عکاسان مردم‌نگار، زمینه گفتگو میان این رشته‌ها شکل بگیرد تا از این طریق امکان زیست در جهانی را داشته باشیم که لزوما...