استقبال از نگاه شخصی عکاسان


همزیستی با جنگ در عکسهای شادی قدیریان
بخش نگاه شخصی در نخستین روز در پنجمين همايش ۱۰ روز با عكاسان روز با استقبال بسیار علاقهمندان برگزار شد. در این بخش ابتدا الناز امینی مجموعه عکسهای موبایلی سیاهوسفید خود از بچههای کار در کورهی آجرپزی و مجموعه عکسهای خیابانی خود را نمایش داد و درباره عکاسی با موبایل گفت: عکاسی با موبایل امکان ارتباط راحتتر با مردم را فراهم میکند.
جلال شمسآذران در ادامه مجموعه عکس صدا، مجموعهعکس های زلزلهی آذربایجان و مجموعه عکسهایی از روستاهای آذربایجان را نمایش داد و گفت: به دلیلی علاقه به ادبیات احساس می کنم نشانههایی از آثار نویسندگانی مانند غلامحسین ساعدی و صمد بهرنگی در عکسهایم دیده می شود و نشانههایی از عزاداران بیل در عکسها می بینم.
شادی قدیریان در بخش نگاه شخصی روز شنبه ۲۰ آذر ماه دو مجموعه عکس “هیچ هیچ” و “مربع سفید” دربارهی جنگ را نمایش داد. قدیریان در این برنامه گفت: من عکاسی صحنهسازی شده می کنم که در ایران چند سالی است این عکاسی به خوبی پیش میرود و با توجه به شرایط کشور عکاسان ترجیح می دهند به جای اینکه عکس را بگیرند، عکس را بسازند.
قدیریان دربارهی مجموعهی “هیچ هیچ” گفت: همیشه دغدغه جنگ را داشتم و قصد داشتم عکسالعمل خود را به جنگ نشان دهم. عکسهایی که از جنگ دیدهایم همیشه مردان را در حال جنگ نشان میدهد اما کسانی هم در خانه منتظر بودند بنابراین با این نگاه عکاسی کردم. جنگ در کشور ما حتی بعد از اینکه به ظاهر تمام شد تاثیرات آن ادامه داشت و در واقع جنگ ادامه دارد امروز هم وقتی تلویزیون را روشن میکنیم و تصاویر جنگ را میبینیم در واقع جنگ وسط خانهی ماست و ما نمیتوانیم به مسایل کشوری مثل سوریه بیتفاوت باشیم. این مجموعه در واقع بیان همزیستی خودمان با جنگ است و عنوان “هیچ هیچ” با این نگاه است که جنگ نه برندهای دارد و نه بازندهای.
قدیریان دربارهی مجموعهی “مربع سفید” گفت: این مجموعه از دل مجموعهی “هیچ هیچ” بیرون آمد. وقتی برای آن مجموعه سراغ افراد رفتم تا وسایلی را از جنگ بگیرم متوجه شدم پوکه، قمقمه، لولهی توپ، فشنگ، ترکش و … را مانند هدیهای مقدس نگهداری میکنند و موجب شد که اين وسایل را در کادر سفید با یک روبان قرمز عکاسی کنم.
قدیریان همچنین از تهیه و انتشار کتابی از عکسهای جنگ ایران و عراق با همکاری یک ناشر خبر داد.
در دومين روز پنجمين همايش ۱۰ روز با عكاسان كارگاه بررسي سير تاريخي بيان در عكاسي با حضور رهام شيراز برگزار شد و نشست بررسي چالش هاي صنفي عكاسان تئاتر با حضور ابراهيم حسيني؛ رييس انجمن عكاسان خانه تئاتر و محمد مهدي رحيميان برگزار شد.
طارحي صحنه در عكاسي عنوان نشست دوم روز شنبه ۲۰ آذرماه در همايش ۱۰ روز با عكاسان بود كه در اين نشست كامران شريفي با پرداختن به طراحي صحنه در عكاسي و بويژه عكاسي تئاتر گفت: نمادها در مناطق گوناگون و ملل مختلف متفاوت است و و اين تفاوت مي تواند در مفهوم ارائه پيام نيز تاثيرگذار باشد. استفاده دقيق و با شناخت كافي از رنگ در طراحي صحنه موجب مي شود پيام اصلي اصالت و صراحت خود را از دست ندهد.
نشست ارتباط بين كارفرما و عكاس تبليغاتي با حضور فرهود حقي، يدالله ولي زاده و مديران كارخانه هاي رهاورد پويا و نوين زعفران مشهد برگزار شد كه در اين نشست عكاسان حاضر از نگاه زيباشناسانه در عكاسي تبليغاتي گفتند و كارفرمايان بر تاثير عكس تبليغاتي براي شناخت مخاطب عام از محصولات و خريد آنها تاكيد كردند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.