برچسب: سیف الله صمدیان

0

ده روزمان برقرار

سیف الله صمدیان / دبیر دومین دوره «ده روز با عکاسان» از قدیم‌الایام عنوان دبیر ما را یکراست می‌برد دبیرستان و آن فلک‌زده‌ای که مقابل آن همه دانش گریز سرتق و به تعداد بسیار...