برچسب: ابراهیم حسینی

0

صنفی، فرهنگی یا فرهنگی، صنفی

ابراهیم حسینی / رئیس هیات مدیره انجمن عکاسان خانه تئاتر در حالی سومین دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران را با حضور ۷ انجمن فعال در عکاسی طی می‌کنیم که انجمن عکاسان خانه تئاتر...