دسته: آخرین اخبار

0

اعلام روزهای انجمن ها در چهارمین دوره ده روز با عکاسان

مجید ناگهی تقویم برگزاری روزهای انجمن های تخصصی عکاسی را در چهارمین دوره ۱۰ روز با عکاسان اعلام کرد مجید ناگهی دبیر چهارمین دوره‌ی ۱۰ روز با عکاسان در گفت و گو با خبرنگار...

0

گردهم آمدن عکاسان، باعث ایجاد طراوت نمایشگاه شد

عضو شورای شهر تهران گردهم آمدن هفت انجمن تخصصی عکاسی در کنار یکدیگر را ابتکار خوبی توصیف کرد و گفت که این کار باعث ایجاد طراوت در نمایشگاه شده است. احمد مسجد جامعی، عضو...