برچسب: محمد غفوری

0

غلط است بگوییم عکس‌ها باید حرف بزنند

محمد غفوری در بخشی از کارگاه «عکاسی مستند» گفت که یکی از خصیصه‌های کارهای مستند امروزی قرارگرفتن عکس همراه با متن است و این خیلی حرف غلطی است که بگوییم  عکس‌ها باید حرف بزنند....