برچسب: امید محمد نژاد

0

به نامت / امید محمد نژاد

یک عمر عکاسی و ۱۰ روز با عکاسان از بزرگترین خوش شانسی‌های زندگیم بود. دیدن عزیزان دلی که کنارشان بودن برام افتخار بوده و هست و بسیار چیز فرا گرفتم. رویداد ۱۰ روز با...