برچسب: مژگان الماسیان

0

سمفونی زیبای تصویری / مژگان الماسیان

در روزگار دوربین های کوچک و بزرگ و انواع مدیاهای گوناگون دیجیتال، در زمانی که هر فرد می‌تواند عکاس و خبرنگار باشد و عکس‫هایش را به سرعت در سراسر دنیا منتشر کند، زمانی که...