برچسب: ساعد نیک ذات

0

اگر بخواهیم می‌شود

ساعد نیک ذات / دبیر اولین دوره «ده روز با عکاسان» نخستین برنامه ۱۰ روز با عکاسان ایران را در شرایطی برگزار کردیم که هنوز پروانه بهره برداری انجمن در کش و قوس بوروکراسی...