برچسب: احمد مسجد جامعی

0

گردهم آمدن عکاسان، باعث ایجاد طراوت نمایشگاه شد

عضو شورای شهر تهران گردهم آمدن هفت انجمن تخصصی عکاسی در کنار یکدیگر را ابتکار خوبی توصیف کرد و گفت که این کار باعث ایجاد طراوت در نمایشگاه شده است. احمد مسجد جامعی، عضو...